Spitalapotheke

Fachleute

Leiterin

Petra Hüppi

Leitung Spitalapotheke
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 25 31

Fachleute

Corinne Brühwiler

Leiterin Kundendienst
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 25 34
Karin Käser

Leiterin Pharmazeutische Betreuung Spitalapotheke
Spitalapothekerin FPH

Tel. 052 266 25 35
Dr. Mirjam Lerch Bader

Pharmazeutische Betreuung
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 25 35
Olga Rusmikin

Herstellung
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 35 46
Céline Stäuble

Leiterin Zytostatikaherstellung
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 36 50
Simone Widmer

Pharmazeutische Betreuung
Spitalapotheke Apothekerin

Tel. 052 266 25 63